[ warawut ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วราวุธ ทักษิมา
ชื่อเล่น : 
วุธ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/1/2528
อายุ : 
32
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
h.am-t.a-r.o@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
294 ม.8 ต.แวงน่าง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 
44000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0956630151
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี