ชื่อ - นามสกุล :นายวสันต์ ปัญญา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :93 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Telephone :08 8768 89
Email :webmschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :