ชื่อ - นามสกุล :นายภานุกานต์ แดงนุ้ย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบุคคล/กิจการนักเรียน
ที่อยู่ :93 ถนนศรีตรัว ตำบลกระบี่ใหญ๋ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Telephone :0931758702
Email :webmschool@mschool.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน