ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุวรรณา บ้านนบ
ตำแหน่ง :ครู อันดับ ค.ศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ที่อยู่ :93 ถนนศรีตรัว ตำบลกระบี่ใหญ๋ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Telephone :075663646
Email :webmschool@mschool.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ