ชื่อ - นามสกุล :นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารงานบุุคคล
ที่อยู่ :93 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Telephone :075663646
Email :webmschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุุคล
กลุ่ม / แผนก : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : งานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน