ชื่อ - นามสกุล :นางอรอุมา รัตนพันธ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :บรรณารักษ์
ที่อยู่ :93 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Telephone :075663646
Email :webmschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานห้องสมุดโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :