หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2/2564
โดย : admin
อ่าน : 219
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

   เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา...โรงเรียนเมืองกระบี่ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีท่าน ดร.มาตา แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 พร้อมด้วย ท่านผู้อำนวยการสัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ประธานสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก, ท่านผู้อำนวยการวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เลขาฯสหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก, ท่านกมลวรรณ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสุรพงษ์ สุขสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองกระบี่, ผู้อำนวยการวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับคณะกรรมการฯ...