[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนสีเขียว
ครูที่ปรึกษาระดับ
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๑
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๒
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๓
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๔
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๕
ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.๖
เมนูหลัก
บริการงานวิชาการ
บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

บริการงานฝ่ายงบประมาณบันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติของโรงเรียนเมืองกระบี่
โรงเรียนเมืองกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนศรีตรัง  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีเนื้อที่จำนวน 34 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตลาดเก่าเป็นการชั่วคราว
-  พ.ศ. 2503    เปิดสอนในระดับมัธยมตอนปลาย
-  พ.ศ. 2520    กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบและแต่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520
 -  พ.ศ. 2529   โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 4
 -  พ.ศ. 2536   เปิดสอนในระดับมัธยมาศึกษาตอนปลาย
 -  พ.ศ. 2538   ได้รับโล่รางวัล “โรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น” ประจำเขตการศึกษา 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากกระทรวงสาธารณสุข
-  พ.ศ. 2540   ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาดีเด่นประจำจังหวัดงาน  คุ้มครองผู้บริโภค   ด้านสาธารณสุขจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-  พ.ศ. 2541   กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบรวมกรมสามัญศึกษากับสำนักงานการ ประถมศึกษาแห่งชาติเข้าด้วยกันโดยเปลี่ยนให้ขึ้นตรงกับเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 -  พ.ศ. 2550   1.เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
2.เข้าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภทที่ 1 ปี 2550
 -  พ.ศ. 2550   เข้าโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Eco School)
-   พ.ศ. 2554   ตัวแทนประเทศไทยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รับรางวัล ASEAN Eco – Schools Award                   ณ  ประเทศมาเลเซีย
-   พ.ศ. 2556   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556  “สถานศึกษาพอเพียง 2556”
-   พ.ศ. 2557   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ
ภายใต้มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระราชบรมราชูปถัมภ์
-   พ.ศ. 2557   นายธนิลทรณ์ น่าเยี่ยม ได้รับรางวัลพระราชทานเข็มเกียรติยศ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
-   พ.ศ. 2558   เป็นโรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Eco School) เป็นศูนย์
ถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาศึกษา ของประเทศไทย
-   พ.ศ. 2558   รางวัลองค์กรต้นแบบในการจัดการขยะตามโครงการ Zero to Hero จังหวัดกระบี่
-   พ.ศ. 2558   นายจักรกฤช  ยิ้มสง  นายธรรมรัตน์  ทรายขาว  และนางสาวอรอนงค์ แคล้วรบ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่  65 
-   พ.ศ. 2558   นายนนทิวัฒน์  หิรัญ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่  65
-   พ.ศ. 2559   นางสาวสุชาดา  ผลิพัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
-   พ.ศ. 2559   นางสาวณัฐธิดา  ดีพรม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
กีฬากาบัดดี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการชิงแชมป์เอเชีย ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
-   พ.ศ. 2559   เด็กหญิงชลธิชา  พงประสิทธิ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงนรีกานต์  คงมี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
-   พ.ศ. 2559   นางสาวกนกวรรณ  โดยประกอบ  นางสาวณฐชนก  มหากำมินทร์  และนางสาวเกษรินทร์  ลายแบน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
-   พ.ศ. 2559   นางสาวมิทีน่า  แก้วจันทร์  นางสาวณัฐลาวรรณ์  มากสิน  นางสาวไปรยา  ณ ถลาง 
นายจรรกพรรด  ขวัญมิ่ง  นายธนากร  แสงระวี  นายณัฐพงศ์  รัตนภรณ์  นายสหชาติ 
แซ่เฮฮ่า  และนายพันธวิศ  รอดระกำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัลชมเชยโครงการประกวดสารคดีหนังสั้น ป.ปลาโดนเสียบ “เล็กใหญ่ไม่ว่าขอ 3 ไว้ก่อน”
ซุปเปอร์จูเนียร์  ปี 8 ระดับประเทศ ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD และ โมเดิร์นไนน์ทีวี