[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม ตรัง กระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
โรงเรียนาตรฐานสากล
ฐานการเรียนรู้
VDOผลงานนักเรียนแผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายอาทิตย์ บิลสัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางวนัชพร วัชรเฉลิม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา หลังปูเต๊ะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายภานุกานต์ แดงนุ้ย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบุคคล/กิจการนักเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
5 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
8 : ฝ่ายงบประมาณ
9 : ฝ่ายวิชาการ
10 : ฝ่ายบุคคล
11 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
18 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 : งานแนะแนว
21 : งานห้องสมุด
22 : เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 : พนักงานขับรถ
24 : แม่บ้าน-นักการ