[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
โรงเรียนสีเขียว
จุดเน้นสพม.13
บริการงานวิชาการ


บริการงานฝ่ายบริหารทั่วไป


บันทึกเวรยามกลางวัน/กลางคืน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ภาพกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
VDOผลงานนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวฐาปนี พูลศิริ
ครู อันดับ ค.ศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางพรรณี แออ้อย
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวธนวันต์ มาลาตี
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางกิ่งแก้ว สืบเหตุ
ครู อันดับ ค.ศ.3
Click ดูประวัติ
นางอุบล วิชัยดิษฐ
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวดี ทับเที่ยง
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิธร อินทร์ถาวร
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางกวีณา เพชรกุล
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภจิต เจียวก๊ก
ครู อันดับ ค.ศ.2
Click ดูประวัติ
นางมธุรส ยุติธรรมนนท์
ครู อันดับ ค.ศ.2
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ฝ่ายบริหาร
7 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
8 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 : ผ่ายบริหารงานทั่วไป
11 : งานกิจการนักเรียน
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
28 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
30 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ