[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม ตรัง กระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ตราโรงเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
โรงเรียนสีเขีนว
ฐานการเรียนรู้
ผลงานวิชาการ
การพัฒนาครู mk-cms
ห้องเรียนออนไลน์


เพลงมาร์เมืองกระบี่
แนะนำโรงเรียนเมืองกระบี่
แนะนำโรงเรียนสิ่งแวดล้อมฯแผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ ปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวฐาปนี พูลศิริ
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายบริหารวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
5 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
6 : งานกิจการนักเรียน
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
19 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
20 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
21 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
23 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
24 : งานแนะแนว
25 : งานห้องสมุด
26 : เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่าย
27 : แม่บ้าน-นักการ
28 : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย